Ook u hoopt wellicht dat uw zuurverdiende centjes in 2020 wat aandikken. Daartoe kunt u putten uit een resem van mogelijkheden, waarbij u de afweging maakt tussen zekerheid en rendement. Wij raadpleegden voor u enkele van de meest courante spaar- en beleggingsproducten via onze spreekwoordelijke glazen bol: welk rendement mag u dit jaar verwachten?

Spaarrekeningen: weinig verandering in bodemrentes

De afgelopen maanden schroefden nog maar eens verschillende banken hun rente terug tot het wettelijke minimum van 0,11% (0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie). Die bodemrentes zijn in grote mate toe te schrijven aan het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die met een politiek van goedkoop geld de economie hoopt aan te zwengelen. Ze doet commerciële banken zelfs betalen voor het geld dat ze tijdelijk bij haar ‘parkeren’. Die hebben dus weinig behoefte aan uw spaarcenten en zien u die liever doorsluizen richting bankproducten die voor hen meer winstgevend zijn.

De Franse Christine Lagarde nam sinds kort de fakkel over van de Italiaan Mario Draghi als voorzitter van de ECB. Het lijkt er niet meteen op dat ze voor een grote ommekeer zal zorgen. Wie voor de zekerheid van een spaarrekening opteert, moet dus ook in 2020 vrede nemen met een laag rendement. Wanner we daar de inflatie van 0,76% (december 2019) tegenover zetten, boet u dus aan koopkracht in. De bewuste spaarder trekt zich op aan de enkele banken die tot zesmaal de minimumrente toekennen.

 

Termijnrekeningen: status quo

Een termijnrekening kent een vooraf vastgelegde looptijd en rendement. De rente op de termijnrekening is belast tegen een tarief van 30% roerende voorheffing. Hoe langer u uw centen kunt missen, hoe hoger het rendement. Izola Bank pakt uit met een brutorendement van 2,60%, wat na afhouding van de roerende voorheffing resulteert in 1,82% nettorendement. U moet uw geld dan wel tien jaar aan de bank toevertrouwen. De evoluties van termijnrekeningen zijn eveneens sterk gelinkt aan de monetaire politiek van de ECB. Naar analogie met de spaarrekening gaan we uit van een status quo.

 

Tak 21-levensverzekering: duimen voor mooie winstdeelname

De tak 21-verzekering is een spaarproduct in de vorm van een levensverzekeringscontract. Ze biedt een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Om in te schatten hoe het gegarandeerde rendement zal evolueren, is het goed om weten dat de verzekeraar uw centen op zijn beurt belegt in een onderliggende beleggingsportefeuille. Die bestaat in principe vooral uit overheidsobligaties, mogelijk aangevuld met bedrijfsobligaties, vastgoed en zelfs aandelen. De rente op overheidsobligaties scheert echter geen hoge toppen, waardoor het rendement van tak21-levensverzekeringen niet snel stijgt. Een bruto gewaarborgde intrestvoet van om en bij de 0,75% is momenteel realistisch. Al zorgt de winstdeelname mogelijk voor een rooskleuriger plaatje.

 

Beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen: minder optimisme dan 2019

Een beleggingsfonds spreidt uw beleggingen over een brede portefeuille. De opbrengsten blijven dan ook altijd afhankelijk van de keuzes die de fondsbeheerders hebben gemaakt. 2019 was op dat vlak een heel gunstig jaar. De sterindex van de Brusselse beurs, de Bel20, boekte een jaarwinst 21,96% en zette daarmee zijn beste prestatie sinds jaren neer. De Europese en Amerikaanse beurzen toonden eenzelfde tendens. In hun kielzog legden de beleggingsfondsen fraaie resultaten voor. Toch moeten we altijd met twee woorden spreken. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie op toekomstig succes. Dat mochten we in 2018 ondervinden, toen de aandelenkoersen – en bijgevolg ook het gros van de beleggingsfondsen – een stap terug zetten.

Analisten gaan voor 2020 uit van een groeivertraging en hanteren een behoudsgezinde visie. Ze adviseren een voorzichtige aanpak en gaan niet uit van even spectaculaire stijgingen als in 2019. Het spreekt voor zich dat geopolitieke tendensen zoals de spanningen in het Midden-Oosten en handelsoorlogen het algemene sentiment beïnvloeden. Niemand kan echter met zekerheid zeggen hoe het plaatje er op dat vlak eind 2019 uitziet. Pensioenspaarfondsen beleggen eveneens in een mix van aandelen en obligaties, waardoor zich een zelfde scenario aftekent.

 

Goud: gebaat bij troebele tijden, uitkijken voor volatiliteit

Goud is voor beleggers een veilige haven in turbulente economische tijden. Het brengt in principe niets op, althans niet in de vorm van een intrest. Of je er winst mee boekt, hangt dus af van de actuele goudprijs. Die marktwaarde hangt af van uiteenlopende factoren zoals de inflatie, de spaarrente, de koers van de Amerikaanse dollar en de politieke stabiliteit. Door de renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank nam de goudkoers in 2019 een hoge vlucht. Dat resulteerde in een rendement in euro van meer dan twintig procent. Investeringsbank Goldman Sachs verwacht dat de wereldwijde economische en politieke onlusten de vraag om goud nog even laten toenemen. De goudprijs blijft echter volatiel: de koers kan snel en dramatisch veranderen, vaak zonder enige waarschuwing.

 


Gouden munten kopen

Beleggingsgoud is BTW vrij. De verschillende munten die de Europese GoudStandaard levert vallen allen onder de beleggingsmunten. De overheid heeft hier verschillende vereisten voor gesteld zoals dat een munt tenminste uit 90% goud moet bestaan, na 1800 geslagen moet zijn en een waarde die niet meer dan 80% boven de marktprijs van goud staat. Dit maakt het interessant voor particulieren die gouden munten kopen.